පිලීපීනයේ පලාවන් හි ධීවරයෙකු මෙතෙක් සොයා ගත් විශාලතම මුතු කැටය සොයා ගැනීමට සමත් වෙලා..එහි වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 100ක්……

පෙරදිග මුතු ඇටය යන විරුදාවලියෙන් පිලීපීනය හඳුන්වන්නේ ලෝකයේ විශාලතම මුතු ලෝකයෙන් හමුවන නිසාවෙනි.මෑතකදී ධීවරයෙකු පවුම් 75ක් බර විශාල මුතු ඇටයක් සොයා ගැනීමට සමත් වුනා..එහි වටිනාකම යුරෝ මිලියන 76,000 000ක්..පිලීපිනයේ පලවාන් දුපතේදී මීට වසර 10කට පෙරදී සොයා ගත් මෙම විශාල මුතු ඇටය තමාට සිටි නිවස අහිමි වීම නිසා විකිණිමට ඔහු තීරණය කළා.මෙම ධීවරයා මෙහි වටිනාකම හරියටම නොදත් බැවින් තම නැන්දණියට පෙන්විමෙන් පසු ඇය මෙය විකිණිමට ඔහුට නිශ්චිත ස්ථානයකට යොමු කළා.මෙය මැණික් විද්යාඟයින්ට යොමුකොට මෙහි නිසි වටිනාකම ලබා ගැනීමට මොවුන් අදහස් කරනවා..මෙම විද්යාඟයින් මෙය පිලීපීනයේම රඳවාගෙන විදේශ ආකර්ශනය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා.මෙම වටිනා මුතුව අඟල් 26ක් දිග අඟල් 12ක් පළල මෙන්ම කිලෝ 34 ක බරකින් ද යුක්තය. ඩොලර් මිලියන 100කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇති බව මේ වන විට සනාථ කරගෙන ඇත.මෙම ධීවරයා ලොව විශාලතම මුතු ඇටයේ හිමිකරු ලෙස මේ වන විට ලෝක වර්තාවක්ද පිහිටුවා ඇත.

worlds-biggest-pearl-1

worlds-biggest-pearl-1-768x576

worlds-biggest-pearl-1-768x586

worlds-biggest-pearl-2-700x426

worlds-biggest-pearl-3-700x394

Share this post with your friends!