පිටසක්වල ජීවින් ඇත්තටම ඉන්නවාද නැද්ද? විද්‍යාඟයින් මොනවාද මේ ගැන කියන්නේ……..?

ගුවන් තලය කියන්නේ කිසිදු දෙයක් සම්බන්ධව නිශ්චිතව පැවසිය හැකි දෙයක් නෙවෙයි…පිට සක්වල ජීවින් කොයි වේලාවේ අපි පෘථිවි තලයට අඩිය තියයිද දන්නේ නෑ…මෑත කාලයේදි ටස්මේනියාවේ ගිනි බෝලයක් නිකුත් වුනා..සමහරෙක් විශ්වාස කරන අන්දමට මෙය පිටසක්වල ජීවින් වෙසෙන බවට පල කරන ඉඟියක් බවට අදහස් දක්වනවා.නමුත් මෙය විද්‍යාඟයින් අවඟාවේන් බැහැර කරනවා..නමුත් මෙම ගිනි බෝලයේ සලකුණක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ..ස්මහරක් දෙනා පවසන අන්දමට මෙය දෘෂ්ඨි මායාවක්ද කියාත් සැක කෙරෙනවා..කෙසේ වුවත් ඔබත් මෙම විඩියෝව නරඹාම තිරණය කරන්නකෝ….

Share this post with your friends!