පැරිසියේ පාවෙන ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය ගැන විස්තර ටිකක් කියවලම බලමුද?

ඉතාලියානු සමාගමක් වන කාර්ලෝ රට්ටි සමාගම මිනිසුන් වැඩිපුර ව්‍යායාම කටයුතු උදෙසා යොමු කරලීම උදෙසා මෙම අළුත්ම ක්‍රමය හඳුන්වා දි තිබෙවා..බෝට්ටුවක් තුල මෙම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය නිර්මාණය කොට තිබෙනවා.මේ බෝට්ටුව අඩි 65ක දිගකින් යුක්ත වන අතර මිනිසුන් 45 දෙනෙකු දරා ගැනීමේ හැකියාවකින් සමන්විතයි.මෙය මාස 18ක කාලයක් අතර තුර නිමවා අවසන් කිරීමට නියමිත වන අතර මෙය මිනිසුන්ට නවමු අත්දැකීමක්ද එකතු කරනවා.පැරීසියට සංචාරය කිරීමට අවශ්‍ය තවත් කාරණාවක් ළඟදීම එකතු වෙයි වගේ..

floating-gym-power-generator-paris-paris-carlo-ratti-associati-1

floating-gym-power-generator-paris-paris-carlo-ratti-associati-2

floating-gym-power-generator-paris-paris-carlo-ratti-associati-3

floating-gym-power-generator-paris-paris-carlo-ratti-associati-6

Share this post with your friends!