ප්‍රංශ ජනාධිපති මැක්‍රෝන් මේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ!

මේ කියන්න යන්නේ ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැකරෝන් සිදුකල කර්තව්‍යයක් ගැන කීමටයි..මෙයා නියුක්ලියර් සබ්මෑරින් එකක් භූගත කරනවා.ඒ විතරක් නම් මැදැයි ජේම්ස් බොන්ඩ් වගේ හෙලිකොප්ටරයකින් ඇවිත් මේ සබ්මෑරීන් එකට ගොඩ බහිනවා..ජනාධිපති කෙනෙක් එහෙම කරා කිව්වම පුදුම හිතෙනවා නේ!මිසයිල් එකක් ලෝන්ච් කරනකම්ම ජනාධිපති එතැන හිටියා.මේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් පෙනි යන්නේ නම් ඉස්සරහට ප්‍රංශයත් එක්කත් ලේසි වෙන්නේ නෑ කියන එක තමයි.

president-emmanuel-macron-submarine-landing-10

president-emmanuel-macron-submarine-landing-11

president-emmanuel-macron-submarine-landing-12

president-emmanuel-macron-submarine-landing-13

president-emmanuel-macron-submarine-landing-14

president-emmanuel-macron-submarine-landing-15

president-emmanuel-macron-submarine-landing-66

Share this post with your friends!