නිවසට රැගෙන යන පීසා සමඟ සුදුපාට ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලක් දීමේ හේතුව…………….

පීසා කන්න කැමැති බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා…ඉතින් නොයෙක් වේලාවට අප පීසා ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම මේ ගෙදරට ගෙන්වන පීසා හි මැඳ ඇති සුදු ප්ලාස්ටික් කැබැල්ල තබා ඇත්තේ කිනම් කාරණයක් සඳහාද යැයි ඔබ සිතා තිබෙනවාද? සමහරෙකුට නම් එය සිතීමටවත් වේලාවක් පීසා එක දැක්කම මතක් වෙන්නේ නැතුව ඇති. කොහොම වුනත් බොහෝ අය සිතන්නේ මෙය තිබෙන්නේ පිසා එක බෙදා වෙන්කිරීම සඳහා කියා නමුත් එහි සැබෑ පරමාර්ථය නම් එය නෙවෙයි. මෙම පීස ඔබට ගෙන එන්නේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් මත. ඉතින් මේ උණු පීසා කඩ් බෝඩ් පෙට්ටිය මත එල්ලා වැටෙන්නට පුළුවන්.එවිට පිසා හි ඇති ද්‍රාවන ගෑවි කාඩ් බෝඩ් එකට ඇලි දැකීමට පවා අප්‍රසන්න වෙන්න පුළුවන්.මෙය සැබැවින්ම භාවිතා කරන්නේ පීසා එක සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම හා නැවුම් ලෙස පාරිභෝගිකයාට පිලිගැන්වීම සඳහාය.

pizza-2

Share this post with your friends!