නිවසක් වත් නැති වයසක මිනිසා එක මොහොතකින් තරුණ වුනු අපූරුව……

මෙම නිවසක් නැති මිනිසා ජීවත් වෙන්නේ ස්පාන්ඟයේ..මෙයාව හිතා ගන්න බැරි මහත්මා ගතියක් ආරෝපණය කරමින් මොහුගේ හැඩරුව සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තිබුනා.මෙහෙම මෙයාගේ වෙනස්කම් සිදු කලේ එරට තිබෙන සැලූන් එකක් හරහා..අවුරුදු 25ක කාලයක් මුළුල්ලේම මොහු ජීවත් වුනේ විථි මාවත් වල..ඉතින් මෙයාව මෙහෙම වෙනස් කරන්න හිතුවේ ලා සැල්වජේරියා කියන සැලූන් එකේ සැල්වා ග්‍රේශියා විසින්.ඉතින් මෙයාව හොඳින් හැඩ වැඩ කරලා මෙයාටම පෙන්නුවාම තමන්ට තමාවම හඳුනා ගන්න බැරි උනා.මෙයා කොච්චර පුදුම වුනාද කිව්වොත් එයාගේම ඇස් වලට කඳුළු පිරුනා….ඔයාලත් නරඹලම බලන්න.

homeless-man-transformation-jose-antonio-1-1

homeless-man-transformation-jose-antonio-3-1

homeless-man-transformation-jose-antonio-18

homeless-man-transformation-jose-antonio-4-1

homeless-man-transformation-jose-antonio-9

homeless-man-transformation-jose-antonio-15

homeless-man-transformation-jose-antonio-6-1

homeless-man-transformation-jose-antonio-10

homeless-man-transformation-jose-antonio-7

homeless-man-transformation-jose-antonio-8

Share this post with your friends!