නිර්වස්ත්‍ර වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදි නැටුමක් නටන ප්‍රංශ මිනිසුන් දෙදෙනෙක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

මේ වගේ නැටුමක් මීට කලින් ඔබ දැක ඇති..ඒ අන් කවරකවත් නොව සවරියා හි රන්බීර් කපූර් තුවායක් ඇඳගෙන නටන දර්ශනයයි.කාජල් පවා දිල්වාලේ දුල්හානියා ලේ ජායින්ගේ චිත්‍රපටයේදී මෙලෙස අඩ නිරුවත්ව තුවායක් ඇඳගෙන නටන දර්ශනයක් තිබුනා.සල්මන් ඛාන් පවා මුජ්සේ ෂාදී කරෝගිහි මෙවැනි තුවා නර්තනයක යෙදෙනවා..හැබැයි මේ ප්‍රංශ මිනිසුන් දෙදෙනාගේ තුවා නර්තනය මෙයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්.ඒකත් සජීවි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉදිරියේ!මේක නම් නිර්වස්ත්‍ර වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී දාන ඩාන්ස් එකක්..ඒ මදිවාට දෙන්නා තුවා දෙකත් පටලවාගෙන…..ඔන්න වැටෙයි මෙන්න වැටෙයි කියලා බලන අපිට බය හිතෙනවා…..

Share this post with your friends!