නියම වේලාව බලලා ගත්තු පොටෝස් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි…

මෙන්න මේවට තමයි සම්පූර්ණ පින්තූර කියලා කියන්නේ! ආයි කථා දෙකක් නම් නෑ ඒ තරමටම ලස්සනයි..මේ වගේ සිද්ධි සිද්ධ වෙන්නේත් ජිවීතයේ එකම වරක් වෙන්න පුළුවන්..මේ ඡායාරූප ඒ තරමටම දුර්ලභයි..සමහරු මේවා දැක්කම හිතන්න පුළුවන් මේවා පොටෝශෝප් වලින් හැඩ කරලද කියලා..ඒත් ඇත්තටම එහෙම නෑ..මේවා නියම වේලාවේදී හරියටම කැමරා කාචයේ සටහන් කරගත් ඡායාරූප කිව්වොත් තමයි වඩාත් නිවැරදි..මෙතැන පින්තූර 35ක් තිබෙනවා..ඒවා බලලා ඔබම තීරණය කරන්නකෝ….

4

5

6

7

8

9

10

12

13

21

31

111

Share this post with your friends!