නිම්නයක් ගඟක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න ඕනෑ නම් මේ විඩීයෝව නරඹන්න..

එක පාරට පැමිණෙන ගං වතුර, නාය යෑම් අපි හිතනවාට වඩා ඉතා දරුණුයි යන්න මතකයේ තබා ගත යුතු කාරණයක්.ඒ වගේ ගං වතුරක් සියැසින් දැක ගනිමින් ආරක්ෂිතව සිටීමත් ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවන බව මතක් කල යුතුයි..මේ පෙන්වන්නේ ක්ෂණිකව ඇතිවන ගං වතුර සහ එහි ඇති භායානකත්වය.කඳු මතින් ගලා හැලෙන ජල ධාරාවන් වල ප්‍රමාණය හා වේගය වැඩිවු විට මෙවැනි ගං වතුර තත්වයන් ඇති විය හැකියි. විශේෂයෙන් නිම්න වල..මේ පෙන්නන්න යන්නේත් නිම්නයක් ඉතා ඉක්මනින් විශාල ගඟක් වන හැටි..බලලම ඉන්න..

Share this post with your friends!