නින්ද වර්ජනය කරලද? එහෙනම් මේක කියවන්න..

නිසි නින්දක් නොලැබීම බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙන ගැටළුවක් බවට පත් වෙලා.මේ ක්‍රම තුලින් ඔබට සහනයක් ලබා ගැනීමට හැකි වේවි.මිලියන 10කට අධික ප්‍රමාණයකට නිදි පෙති නියම කිරිමට එංගලන්තයට සිදු වෙලා තියෙනවා.අපි හැමෝගේම අපේක්ෂාව රාත්‍රියේ සුව නින්දක් ලබා ගැනීම.86%කට නින්දට බාධා ඇතිවීම හේතුවක් වන බව මේ වන විට සමීක්ෂණ වලින් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා.හොඳින් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීම,ඉලක්කම් ගණනය සිහියෙන් සෙමින් කිරීම,උණුසුම් දෙයක් පානය කොට නින්දට යෑම වැනි ක්‍රියා අනුගමනය කිරීම තුලින් ඔබට සහනදායි ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගත හැකිය.

SuperStock_1773R-84353

Share this post with your friends!