නාසය සිරවීමෙන් අත් මිදීමට හොඳම ප්‍රතිකාරය මෙන්න……..

ගිම්හාන කාලය නිමා වෙමින් මේ එළබෙන්නේ ශීත කාලයයි.ඉතින් මෙම ශීත කාලයේදී අප මුහුන පාන ප්‍රධාන ගැටළුව නම් නාසය සිරවීමයි.එවිට උණු වතුර බේසමක මුහුන හොවාගෙන හුමාලය ඇල්ලීමට අප පුරුදුව සිටිනවා. නමුත් මේ පැවසීමට යන්නේ එයට වඩා වේගවත් ඉක්මන් සහනයක් ලබා ගත හැකි ක්‍රමයක් ගැනයි.ඔබේ මහපටැගිල්ල උපයෝගි කරගෙන ඔබේ ඇහිබැම අවට ප්‍රදේශය තත්පර හතරක් පමන මෘදුව තෙරපන්න..එමෙන්ම ඔබේ දිව ද පිටුපසට තෙරපන්න..මෙම ක්‍රම 2 තත්පර 20ක පමන කාලයක් සිදු කිරීම තුල ඔබේ නාසයට සහනයක් ලබා ගත හැකිය.මෙය සිදුකිරීමට අකමැති අයට තවත් ක්‍රමයක් තිබෙනවා. නමුත් ජනාකීර්ණ ස්ථානයක මෙය සිදු කිරීමට අපහසුයි.ඔබේ මුවේ වම් පස පිටු පැත්තට දකුණු අතේ සුළැඟිල්ල ඇතුල් කරන්න.කම්මුල් ඇටය සහා ඇස් ඇති දිසාවට ඇඟිල්ල තෙරපන්න.මෙය තත්පර තුනක කාලයක් සිදු කිරිම මගින් ඔබේ ස්නායු පද්ධතිය යථා තත්වයට පත්වේ.මේ ක්‍රම ඔස්සේ දැන් ඔබට නාසය හිර වීම අවම කර ගත් හැක.

Share this post with your friends!