නත්තල් රැයට පැරීසිය ලෑස්ති වෙන්නේ මෙහෙමයි…………

පැරිසියේ ඇති සාන්ත යුස්ටේච් පල්ලිය හා නගරයේ ඓතිහාසික උරුමය නිසාම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් නත්තල ලඟා වන විට මෙහි පැමිනෙනවා..මෙම පල්ලියේ ඇති අද්‍යතන නිර්මාන සැබැවින්ම උත්කෘෂ්ඨය.ඒ නිසාම මෙය නැරඹිමට ජනයා නිරතුරුවම මෙහි පැමිණෙති..මේ වන විට ජෝර්ජ් නිකොල්සන් පියතුමා අතත්‍ය යථාර්ථකරණයක් මෙම නිර්මාන සමඟ සංගීතයත් ඇඳමින් එකතු කිරිමට යෝජනා කර ඇත.කෙසේ වුවද මෙම ක්‍රමය සාර්ථක වුවහොත් මෙහි වටිනාකම මිල කල නොහැකි බව නම් කිව යුතුමය..
paris-xmas-2

paris-xmas-3

paris-xmas-4

paris-xmas-5

paris-xmas-1

Share this post with your friends!