දුම් පානයට එරෙහිව නැගුනු ලොව ඇති හොඳම වෙළඳ දැන්වීම් 15 ක් පිළිබඳ විස්තර……කියවලම බලන්න…..

දුම්පානයේ නිරත වන සෑම පුද්ගලයෙකුම එහි ආදීනව ගැන හොඳින් දනිති.නමුත් මෙයින් අත් මිදවීමට එයටත් වඩා තල්ලුවක් අවශ්‍ය බව නිසැක කරුණකි.ඉතින් මේ අප පෙන්වීමට සුදානම් වන්නේ එසේ දුම් පානයෙන් අත් මිදීමට අවැසි වන ඉතා හොඳ වෙළඳ දැන්වීම් කීපයකි.ග්‍රැෆික් ඡායාරූප මගින් හා නිර්මාණශීලි හැකියාවන් යොදා ගැනිමින් දුම් බීමේ ආදිනව පිළිබඳ හුවා දක්වා ඇති ආකාරය සැබැවින්ම විස්මය ජනකය.නමුත් මෙවැනි බොහෝ උත්සාහායන්හි කෙළවරඳ මිනිසුන් දුම් බීම පිළිබඳ දරන ආකල්පයෙහි වෙනසක් ඇතිද නැතිද යන්න පිළිබඳ අපට ඇත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථයකි.නමුත් මෙවැනි දුම් බීමට එරෙහි වැඩසටහන් වලින් වන සුහ කරුණ නම් අළුතෙන් දුම් බීමට පෙළඹෙන තරුණ ජනතාව මෙයින් වළකා ගත හැකි වීමයි.ඔබ මෙම වෙළඳ දැන්වීම් ගැන දරණ ආකල්පය කුමක්ද?

anit-smoking-1

anti-smoking-2

anti-smoking-3

anti-smoking-4

anti-smoking-5

anti-smoking-6

anti-smoking-7

anti-smoking-8

anti-smoking-9

anti-smoking-10

FINAL

anti-smoking-12

Share this post with your friends!