දියේ ගිලෙන්න යන පිරිමි දරුවා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වු මෙම දිරිය මිනිසා ගැන කියවලම දැනගන්න………….

මෙම සිද්ධිය සිදුවන්නේ චීනයේ චොන්කින්ග් කියන ග්‍රාමයේ..අවුරුදු හතරක් වයස පිරිමි දරුවෙකු ගඟට වැටෙනවා.ඉතින් මේ දරුවා බේරා ගන්න මේ මිනිසා ගඟට පනිනවා..ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අයිස් වලින් පිරිච්ච ගංගාවක්…කිසිදු බිය සැකයකින් තොරව දෙවරක් නොසිතා ඔහු මෙම දරුවා වෙනුවෙන් ගඟට පනිනවා..ඉතින් දරුවා බේරාගන්න මොහු තෙත ඇඳුම් පිටින්ම කිසිදු චකිතයකින් තොරව සරලව තම ගමනේ යෙදෙනවා..මේක බැලුවමම මම කියන දේ ඔබට සනාථ වේවි..මොහු සමාන්‍ය රෝහලක සේවයේ නියුතු 54 හැවිරිදි ලුවාන් හොන්ජුන් වනවා.

riverhero2

riverhero3

riverhero4

riverhero1

Share this post with your friends!