තම මOගල දිනයේ මේ දුව පුදුමයෙන් කෑ ගසන හේතුව මොකද්ද කියලා බලන්න…..

ලිසා ගෙට්ස්ට නම් කවමදාවත් තම මංගල දිනය අමතක වන එකක් නෑ..ලිසාගේ ආදරණීය තත්තා ඇගේ මංගල දිනයේදි ඇයව පුදුම කිරිමට තමයි මේ සුදානම් වන්නේ….ලීසා තම ජිවිතය පුරාවටම ආදරය කරපු ගායකයෙක් තමයි ටිම් මැක්ගෘ කියන්නේ..ඉතින් ලීසාගේ තාත්තා හිතුවා මෙයාව ලීසාගේ මංගල උත්සවයට ගෙන්වා ගෙන සජීව ප්‍රසංගයක අත්දැකීම ලබා දෙන්න..ඉතින් ඇත්තටම ලීසා කොච්චර පුදුමයටත් සතුටටත් පත් වුනාද කියනවානම් ඇය තම පියා සමඟ නර්තනයක පවා නිරත වෙනවා.

Share this post with your friends!