තම මව පරිත්‍යාග කර වකුගඩුවෙන් තවමත් ශක්තිමත්ව ජීවත් වන දියණිය…..වකුගඩුවට මේ වන විට වසර 100ක් පමන වනවා!

එක්සත් රාජධානියේ සු නැමැති මෙම වයස්ගත කන්තාවට වකුගඩු රෝගය නිසා වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීම සිදු කලේ ඇයට වයස 25 ක් වන විටදීයි. ඇයට එම වකුගඩුව ලබා දුන්නේ ඈන් මෙට්කැෆේ නැමැති 57 හැවිරිදි ඇගේ මව විසින්…ඉතින් වාසනාවකට වගේ තවමත් එම වකුගඩුව තුලින් ඇය ඉතා ශක්තිමත්ව ජීවත් වනවා. මේ වන විට ඇගේ වයස 68 ක් පමන වනවා.තම මව ඉතා ශක්තිමත් නිරෝගි ජාන වලින් හෙබි කාන්තාවක් බව සු පවසනවා. ඇයට පින් සිදුවන්නට අවධානම් අඩියේ තිබු ඇගේ ජීවිතය ජීවත් කරවීමට තම මවගේ වකුගඩුව පිහිට වු බව ඇය පවසන්නේ ගර්වයෙන්.දිනකට පෙති විස්සක් පමන ලබා ගන්නා මැය නිතර වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගනිමින් ඇයගේ සෞඛ්‍යය තත්වය යහපත්ව පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්වා.මේ වන විට ඇගේ වකුගඩුවට වසර 101ක් පමන වනවා…මාරයි නේ..

Share this post with your friends!