ඩෙංගු නැති කරන්න App එකක් හදලා!

තාක්ෂණ ලෝකයේ නව පෙරළියක් කරමින් —“වීටා ලයිෆ්” සමාගම අලුත් නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා. දිනෙන් දින ඉහළ යන මදුරුවන් ආශ්‍රිතව ව්‍යාප්තවන ඩෙංගු, සීකා වැනි රෝග ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් —“වීටා” නම්වු App එකක් —වීටා ලයිෆ් විසින් හඳුන්වා දීලා.

ඩෙංගු සහ සීකා රෝග ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා ඇති ප්‍රමුඛතම කාර්යය ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධාරණය කරන්නේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන හඳුනාගෙන විනාශ කිරීමය. මේ සඳහා විශාලතම බාධාවන් වනුයේ මහජනතාවගේ නොදැනුවත්කම සහ නිසි අවදානය නොමැති වීමය. වීටා ඇප්හි ඇති සිත් ඇදගන්නාසුළු විශේෂාංග මගින් මෙම ගැටළු සඳහා සාර්ථක පිළියම් සෙවිය හැකිවනු ඇත.

වීටා ඇප් මගින් ඔබේ නිවස, කාර්යාලය, දරුවාගේ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය හෝ පාසැල වැනි ඔබ හෝ ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් නිතර ගැවසෙන ස්ථාන පිළිබඳව දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ලබාදී ඇත.

තවද එම ස්ථාන අවට ඩෙංගු රෝගීන් හෝ මරණ වාර්තා වීම් සම්බන්ධව තොරතුරු ගවේෂණය කළහැකි අතර එක් එක් ස්ථානයේ සිට ගවේෂණය කළයුතු වපසරිය ඔබට අවශ්‍ය ලෙස සකසා ගත හැකිය. වීටා ඇප් මගින් ඩෙංගු රෝගීන් හඳුනාගත් ස්ථාන පිළිබඳ දත්ත යාවත්කාල කිරීමට හැකියාව ලබාදී ඇති අතර ඔබ විසින් තොරතුරු සපයන ලද ස්ථානයකට ආසන්නවන විට වීටා ඇප් භාවිතා කරනා තවත් කෙනෙකු වෙත ස්වයංක්‍රීයව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කෙරෙනු ඇත.

මෙහි ඇති වැදගත්කම වනුයේ ඩෙංගු අවදානම පිළිබඳ ඔබ තුළ සුවිශේෂී අවධානයක් ඇතිවීමය.

වීටා ඇප් Android හෝ iOS ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර මෙම මෘදුකාංගය ශ්‍රී ලංකාව තුලදී ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයට නොමිලේ ඇතුලත් කරගන හැකිය.

Share this post with your friends!