ජපානයේ වෙසෙන වැසියන් ශල්‍ය මුකවාඩම් පළඳිමින් ගමන් කිරීමට පාදක වන හේතු කාරණා……..

ජපානයේ වැසියන් තුල කිමෝනාව පැළඳීමේ අවශ්‍යතාවය තරම්ම වු අවශ්‍යතාවයක් මෙම ශල්‍ය මුකවාඩම් වලට ද ලැබී තිබේ..වයස භේදයකින් තොරව ඕනෑම පොදු ස්ථානයකදි මෙවැනි මුකවාඩම් පැළඳ සිටිනු ඔබට දක්නට ලැබේ.මේ නිසාම කාර්යාලයක රැකියාවේ නිරත වුවත් ශල්‍යාගාරයක සිටින හැඟීමකට සමාන හැඟීමක් දැනීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා.මෙයට පාදක වි ඇති හේතූන් පිළිබඳ පැවසීමටයි මේ සුදානම…ඇත්තෙන්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව උදෙසා භාවිතා කරනවා යැයි පමණක් සිතීම වැරදියි..එය ඔවුන් සපුරා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන එක් කාරණයක් පමණයි.ඇත්තෙන්ම නොයෙක් මිනිසුන් තමන්ට පෞද්ගලික වු නොයෙක් කාරණා උදෙසා මෙම ශල්‍ය මුකවාඩම් භාවිතා කරන බව මේ වන විට අනාවරණය කර ගෙන තිබෙනවා.උදාහරණයක් ලෙස වයස්ගත් රෝගි කාන්තාවක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව උදෙසා මුකවාඩම් භාවිතා කරන විට ඇගේ දියණිය ශිත සෘතුවෙන් බේරීම සඳහා මෙය භාවිතා කල හැක.සමහරෙක් අන් අය සමඟ කථා කිරීම නිසා ඇතිවන අපහසුතාවයෙන් මිදීමට මෙය පළඳියි.නිරූපිකාවන් වේශ නිරූපන ආලේපන ඉවත් කිරීමෙන් පසු මුහුණු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි..දැන් ඔබට පැහැදිලියි නේද නොයෙකුත් දෙනා සතු හේතුන් එකිනෙකට වෙනස් බව…

japanese-wearing-surgical-masks-1

japanese-wearing-surgical-masks-2

japanese-wearing-surgical-masks-3

Share this post with your friends!