ජපානයේ මිනිසෙකු කෑම කන තරඟයකින් පස්සේ මරු මුවට පත් වෙලා……මොකද කියලා බලන්න…….

ජපානයේ ප්‍රසිද්ධ ආහාරයක් වන “ඔන්ගිරි” නම් බත් මගින් පිසින ආහාර කෑමට ගැනීමේ තරඟයකදි මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීම සිදුවිනි.මෙම ආහාර භාජන පහක් වැඩිම වේගයකින් ආහාරයට ගන්නා පුද්ගලයින් සෙවීම මෙහි අරමුණයි.මෙම තරඟයෙන් මෙසේ මරුමුවට පත් වුයේ වයස අවුරුදු 28ක් වන ජපන් ජාතිකයෙකි. ඔහු පස්වැනි කෑම භාජනය කෑමට ගන්නා විටම දැඩි ලෙස රෝගාතුර විමෙන් වහාම රෝහල් ගත කෙරුනු අතර තරඟයෙන් දින තුනකට පසු මෙම මිනිසා මරණයට පත් විය.මෙවැනි කෑම කෑමේ තරඟ ජපානයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ අතර ඔවුන්ගේ ආවේණික කෑම හා සංස්කෘතික රටා පිළිඹිඹු කිරීම පරමාර්ථ කොට ගෙන මෙය සිදු කරයි.කෙසේ වුවද මෙවැනී කෑම කෑමේ තරඟ නිසා මරුමුවට පත් වන මිනිසුන්ගේ සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීමක් දක්නට ඇති බව නම් සැබෑවක්…………

rice-balls-1

rice-balls-3

Share this post with your friends!