ජපානයේ ඇති සුන්දරත්වය!

වසන්ත කාලයේදී සතුන්ගේ මෙන්ම පරිසරයේ සිදුවන පාරිසරික වෙනස්කම්ද ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු වන අතර ජපානයේ වසන්තයත් සමඟ දැකිය හැකි අලංකාරතම දේ නම් චෙරි මල්ය. මෙහි ඇති සුන්දරත්වය අන් කිසිවකට සම කළ නොහැක. මෙම චෙරි මල් පෙබරවාරි මුල සිට පිබිදීමට පටන් ගන්නා අතර අපේල් මුල් කාලයේ පීක් මල් පිපෙයි.මුළු ප්‍රාන්තයෙන් 70% ක් මලින් පිරී යාම නිසා දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාව මෙය නැරඹීමට පැමිනේ. මෙම වසරේ මල් පීදීම වෙනුවෙන් ජාතික භූගෝල කාර්යාලය සමාන්‍ය ජනයාට මෙම දර්ශන ඡායාරූප ගත කොට වෙබ් අඩවි වල “ඔබෙ ඇසින්’යන නමින් පළ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

Japan-cherry1-768x541

Japan-cherry2-768x513

Japan-cherry3-768x512

Japan-cherry4-768x474

Japan-cherry5-768x514

Japan-cherry6-768x513

Japan-cherry7-768x512

Japan-cherry8-768x488

Japan-cherry9-768x544

Japan-cherry10-768x432

Japan-cherry11-768x512

Japan-cherry12-768x487

Japan-cherry13-768x514

Japan-cherry14-768x513

Japan-cherry15-768x512

Japan-cherry16-768x509

ඉනෝකහීරා හි චෙරි මල් පිබිදීම ඉතා විචිත්‍රවත් වන අතර එහි මෙම පිබිදීම වෙනුවෙන් හනාමි යන පාරම්පරික චාරිත්‍රයක්ද සමරයි. මෙහි ඇති මල් පෙති ගඟ වසා පැතිර යාමද විචිත්‍රවත්ය.

Share this post with your friends!