ජනපති ගේ නිල Facebook ගිණුම හැක් කල සිසුවා දැන් මොනව කරනවා ඇතිද?

ඔහුව දැනට පරිවාස බාරයේ රදවා ඇති අතර ඔහුට එහිදි හොද පුරවැසියෙකු වශයෙන් සමාජයට පැමිණීමට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම සහ අවකාශය සැලසෙනවා. ඔහු ජනපති ව මුනගැසුනු මොහොතේ ඔහුව තෑගි බෝග වලින් සතුටු කිරීමට ජනපති අමතක කලේ නැ..

hacker-1

hacker-2

hacker-3

Share this post with your friends!