චීනයේ ධනවත්ම මිනිසා එහි දේපල ප්‍රතික්ෂේප කරයි…….මාරයි නේ……….

චිනයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා මේ වන විට සිටින්නේ කනස්සල්ලෙනි..ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව බිලියන 122ක දේපල ඔහු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසාවෙනි.දැන් ඔහුට ඔහුගේ ස්ථානය ලබා දිය යුතු වෙනත් පුද්ගලයෙකු ගැන සිතීමට සිදුවෙලා.62 හැවිරිදි වැන්ග් ජිනාලින් තම පුතු වැන් සිකොන්ග් තම දේපල ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ප්‍රසිද්ධියේම පවසා තිබුනා.හෝටල් සංකීර්ණ, සාප්පු සංකීර්ණ,ක්‍රීඩා සමාජ හා තේමා උද්‍යාන බොහොමයක් මෙම ධනවතා සතුයි.තමන්ගේ පුතුට තමන් ගත කරන කලබලකාරි ජීවන රටාවක් අවශ්‍ය නැති බව ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා ඇති බව මේ මහා ධනවතා පවසා තිබුනා…

china-wang-jianlin-son-1

china-wang-jianlin-son-3

china-wang-jianlin-son-4

Share this post with your friends!