ගුවන් නියමුවෙක් කරපු කවුරුත් නොහිතන වැඩේ! බලලාම ඉන්නකෝ….

අද කාලය වන විට ගුවන් සේවය පිළිබඳ පවා අපට සැක මතුවන කාලයක් වගේම අසන්නට ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති පවා එතරම් සතුටුදායක ඒවා නොවෙයි..තුර්කිය ගුවන් සේවය හා එක්සත් රාජධානි ගුවන් සේවා මගින් මගීන් වෙනුවෙන් කල යහපත් ක්‍රියාද අපට අසන්නට නොලැබුනා නොවෙයි..මේ කියන්න යන්නේත් එවැනීම සිද්ධියක්..මෙම සිදූවීම සිදුවන්නේ ෆින්ලන්ත ගුවන් සේවයක ෆින්ලන්ත ගුවන් නියමුවෙක් අතින්.මෙයා විධායක ගුවන් නියමුවෙක් වන අතර ගුවන් යානයේ අනාථ වු බිළිඳෙකුගේ භාරකරත්වය මොහු විසින් ගනු ලැබුවා.ඉතින් මේ සිද්ධිය මේ වන විටත් අන්තර්ජාලය කලඹමින් ප්‍රචාරය වන බවත් පැවසිය යුතුමයි..

pilot-finland-feeding-baby759

Share this post with your friends!