ගුරුවරියක් හා සිසුවියක් අතර පැවති නුසුදුසු පණිවිඩ හුවමාරුවක් ගැන පැවසීමටයි මේ යන්නේ……………….

ගුරුවරුන් සහ ශිෂ්‍යයින් කියන්නේ නිශ්චිත අර්ථ සීමාවකින් වෙන්වු පිරිසක්..සමහරක් ගුරුවරුන් තම දරුවන්ට ආදරය හා කරුණාව දක්වනවා…නමුත් ලිංගිකත්වය කියන මාතෘකාව තුල මෙම ගුරු ගෝල සම්බන්ධයට ගැටළු කාරී අවස්ථා මතු වෙනවා.මෙම සම්බන්ධයේ සීමාවන් ඉක්මවා කටයුතු කිරීම නිසා ශරීර සුවතා ගුරුවරියක වන 44 හැවිරිදි ඇලිසන් ලන්ඩන්ට තම රැකියාව අහිමි වුනා.ඇය තම පැරණි මධ්‍යම පාන්තික සිසුවියක සමඟ අනවශ්‍ය නුසුදුසු පණිවිඩ හුවමාරුවක නිරත වීම නිසා ඇයට මෙම තත්වය උදා වුනා.ඉකුත් සැප්තැම්බර් 29 සිට පණිවිඩ 129,000කට අධික ප්‍රමාණයක පණිවිඩ හුවමාරුවක් සිදුව ඇති බව අනාවරණය කිරීම් තුලින් හෙලි කරගත්තා.මෙම සැකකාර සිසුවියගේ මව මෙම අනවශ්‍ය සම්බන්ධය ගැන ඉව වැටීම නිසා ඇය ව පාසලෙන් ඉවත් කරගත්තත් මෙම සම්බන්ධතාවය නැවති නෑ..මොවුන් ලිංගිකත්වය සම්බන්ධ බොහෝ දේවල් පණිවිඩ තුලින් හුවමාරු කරගෙන තිබුනා.තමන්ගේ ස්වාමියාට අමතරව තවත් මිනිසුන් 10 දෙනෙකු සමඟද ඇගේ සම්බන්ධතා පැවති බව ඇය මෙම පණිවිඩ වල සඳහන් කර තිබුනා.කෙසේ වුවද ඇය 7 වසරේ ඉන්නා කාලයේ සිට මෙම ගුරුවරිය ඇ‍යට ඇල්මක් දැක්වු බවත් සඳහන් ව තිබුනා..ළමා අපයෝජනය නිසා මේ ගුරුවරියට සිය රැකියාවද අහිමි වුනා.

gay-2

gay-3

gay-4

gay-5

gay-1

gay-6

gay-7

gay-8

gay-9

Share this post with your friends!