ගැහැණු දරුවෙකුට උපත දීමෙන් අනතුරුව තම නැන්දම්මාගෙන් ලේලියට ලැබුණු අපූරු තෑග්ග මොකක්ද කියලා බලන්න……..

නොයෙක් කාන්තා අතවර , දූෂණ , හිංසා අසන්නට ලැබෙන මේ කාලයේ ඉතා අපූරු ගණයේ ප්‍රවෘත්තියක් අසන්නට ලැබුනා..උත්තර ප්‍රාන්තයේ හාම්පූර් දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන නැන්දම්මා කෙනෙකු තම ලේලිය ගැහැණු දරුවෙකු ප්‍රසූත කිරීමේ දැඩි සතුට නිසාම ඇයට වටිනා මෝටර් රථයක් ත්‍යාග කරනු ලැබුවා.පුතුන් ලැබීමට වඩා දියණියන් ලැබීම ඉතා වටිනා දෙයක් බව ඇගේ මතයයි.කොච්චර හොඳ නැන්දම්මා කෙනෙක්ද ඇත්තටම……

gift-india-1

gift-india-2

Share this post with your friends!