කොලරාඩෝහි ඇතිවන දරුණුතම කුණාටුව සියැසින් බලන්න………..

පරිසරයේ ඇතිවන ස්වභාවික විපත් පිළිබඳව නිශ්චිත යමක් පැවසීමට අපහසුයි..ඒවා කොයි වේලාවේ කොයි මොහොතේ ඇතිවේ දැයි කිසිවෙකුටත් අනුමාන කල නොහැකියි..මෙහි දැක්වෙන දරුණු කුණාටුව කෙතරම් භායානකද යන්න ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු විට අවබෝධ වේවි..හැබැයි වාසනාවකට මෙය පටිගත කල කිසිවෙකුට අනතුරක් සිදුවි නැහැ..ඔබම මෙය නරඹා බලන්න…

Share this post with your friends!