කියවිය යුතුම කතාවක්………

මෙම ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයා මෙසේ සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල ඔස්සේ වර්ණනා කරන්නේ කෙයිත් පාමර් නම් පුද්ගලයෙකු පිළිබඳවයි.ඇන්ඩෘ ට කෙයිත් ව හමුවන්නේ ලන්ඩන් සංචාරයකදි..ඒ ඉකුත් ඔක්තෝබරයේදී.. කෙයිත් කියන්නේ ලන්ඩන් පාර්ලිමේන්තු ගේට්ටුව මුර කරන්නා…ඉතින් ඇන්ඩෘට වුවමනා වුනා මේ පොලිස් නිළධාරීයා හා තම දියණියන් දෙදෙනා සමඟ ඡායාරූපයක් ගැනීමටයි.එයට ඉතා කාරුණිකව මෙම පොලිස් නිළධාරියා ඉදිරිපත්ව තිබුනා..පසුව පාර්ලිමේන්තුවට එල්ලවු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තමන් ඉතා කම්පා වන බවත් තම දරුවන් කෙයිත්ගේ කාරුණිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශංසා හා සිහිපත් කරන බවත් පවසා තිබුනා..මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් ලෝකයා ප්‍රතිචාර දක්වමින් පසු වෙනවා..

keith aussie 1

keith parmer 2

keith parmer 3

keith parmer 4

Share this post with your friends!