කාර් අනතුරක් නිසා වෙච්චි දෙයක්………

ටොයොටා කැම්‍රිරි රථයක් ගසක බඳක වැදීම සිදුවනවා…නමුත් මේ සිදුවිමට රන් හා සමාන වටිනාකමක් ලබාදීමට හඳුනා නොගත් මාවත් නිර්මාන ශිල්පියෙකුට හැකියාව ලැබෙනවා…ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි ඔක්තෝම්බර් 16 වන දින සිදුවන මෙම සිදුවීම තවමත් එලෙසම වාහනයේ යතුරුත් සමඟ දැකගැනීමට පිළිවන්…ඒ මේ නිර්මාන ශිල්පියා එයට ආරෝපණය කර ඇති වටිනාකම නිසා…මෙය බලලම වටහා ගන්නකෝ…

car-1

Share this post with your friends!