කාර්යාලය තුල නිමවා ඇති අලුත්ම හිඳ ගැනීමේ සම්ප්‍රදාය…………බලලම ඉන්නකෝ………..

සමාන්‍යයෙන් මේසයක් අසල පුටුවක වාඩිවි ලැප් ටොප් පරිඝනකය ඒ මත තබාගෙන වාඩිවි වැඩකරමින් ගෙලෙහි ඇතිවන අපහසුකම් ගැන නොතකමින් වැඩ රාජකාරි හි නියුතු වීම අප සමාන්‍යයෙන් සිදු කල කාර්යය වුවා.නමුත් මෙම දැක්වෙන අළුත්ම ක්‍රමය ඔස්සේ දණ ගසා යාක්ඟාවේ නිරත වන ආකාරයෙන් යුත් විලසින් කාර්යාලයේ වැඩ කිරීම සිදු කල හැකි අයුරින් මෙම මේසය සකස් කොට ඇත. ඔබේ ස්මාට් ජංගම දුරකථනය ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍ය උපකරණ ද මෙහි තබමින් වෙනස්ම ආකාරයේ අත්දැකීමක් ලැබිය හැකි විලසින් මෙය තිබීම තවත් විශේෂයට බඳුන් වන කරුණක්..ඉතින් මේ අළුත්ම හැඩයේ මේසය,පුටුව ඔබේ ඇසින්ම නැරඹිය යුතු දෙයක් බව නම් පැවසිය යුතුමයි.

chair-1

chair-2

chair-3

chair-4

chair

Share this post with your friends!