කාන්තාවක් මිනිසෙකුගේ සිරුරේ වඩාත්ම අවධානය යොමුකරන්නේ මෙතැනටයි…

බාහිර පෙනුම කෙරේ ඇති ආකර්ශනය වු කලී තරමක සංකිර්ණ සහගත තත්වයක්…කාන්තා පාර්ශවය පුරුෂ පාර්ශවය කෙරෙහි ආකාර්ශනය වීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධක පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවාද? කාන්තාවන් 200ක ගෙන් මේ පිළිබඳ විමසුමක් කල විට මේ ඒ සඳහා ලැබුනු ප්‍රතිචාර පිළිබඳ දත්ත කීපයක් තමයි මේ.තමාට පාරේ මුණ ගැසෙන පිරිමි දෙස බලන කාන්තාවන් මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ ඔවුන්ගේ ඇස් කෙරෙහි බව මෙහිදි අනාවරණය කර ගත් කාරණයක්..මෙය ඔවුන්ගේ ආත්මයට කිඳා බැස බැලීමක් ලෙස කාන්තාවන් සිතනවා විය හැකියි.මීට අමතරව පිරිමියාගේ උස, සිනහව, ඇස්, අත් යනාදිය පිළිබඳවත් කාන්තා පාර්ශවය තම අවධානය යොමු කරනවා.එපමනක් නොව පිරිමින්ගේ සිරුරේ ඇති නිසි හැඩයටද කාන්තාවන් වශී වන බව මේ වන විට විද්‍යාඟයින් අනාවරණය කොට තිබෙනවා.

eyes

Share this post with your friends!