කාන්තාර නගරයක් පිළිබඳ තතු පැවසීමටයි මේ සුදානම….කියවලම බලන්නකෝ………

මැදපෙරදිග රාජ්‍ය‍යට අයත් ඉරාකය තුල නජාෆ් නගරය කියන්නේ පුජනීයම නගරයක්..අද වන විට මිනිසුන් 600,000ක ප්‍රමාණයක් මේ නගරය තුල වාසය කරයි.මෙය ඇත්තටම සොහොන් ස්මාරක ඉදි කරපු විශාල නගරයක්..මේ තුල විශාල ප්‍රමාණයක් මිහිදන්ව ඉන්නවා.මේ හේතුව නිසාම මෙය පූජනීය නගරයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.ගගනගත් ඡායාරූප දුටු විට මෙය නිසැකවම සනාථ වෙනවා.මෙය නාජාෆ් නගරයේ නගරබද සීමාවෙන් අක්කර 1500ක් පුරා විහිදි ඇති බවද පැවසිය යුතුය.මුස්ලිම් ජනතාව තුල නොමඳ ගෞරවාදරයට පත්වු සාමකාමි කලාපයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය.

desert 1

desert 2

desert 3

desert 4

desert 5

desert 6

desert 7

Share this post with your friends!