කාගෙත් සිත් සොරා ගන්නා දෙයක් මේ සුන්දර තරුණිය කරලා… බලන්නකෝ මෙතනින්…..

අවුරුදු පහක නින්දා සහගත බැඳිම් වලින් කෙලවර වනු වස් මෙම කාන්තාව තම ජීප් රථයද ගෙන මුළු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පුරාම යෑමට තීරණය කළා..මෙයට පෙර මෙලෙස තනිව වීර චාරිකාවක් ගමනය කිරීමේ පළපුරුද්දක් නැති වුවද ඇය තම ගමන් මගේ විස්මිත ඡායාරූප සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල ඔස්සේ නිරූපනය කොට තිබෙනවා.බැලුවමම ඔබට තේරේවි..

jeep-1

jeep-2

jeep-3

jeep-4

jeep-5

jeep-6

jeep-7

jeep-8

jeep-9

Share this post with your friends!