කවුද මේ මැතිව් මැකනොගේ? ඔහු ටෙක්සාස් හි සරසවි ශිෂ්‍යයින්ට කරන්නේ කුමක්ද?

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනි සිටින මොහු කාගේත් ප්‍රියයා බවට පත්වි ඇත.ඔහු චිත්‍රපට සෑදිම සම්බන්ධ පාඨමාලාවක් ද ටෙක්සාස් හි සරසවි ශිෂ්‍යයින්ට ලබා දෙයි.එපමණක් නොව දරුවන් ආරක්ෂිතව නිවස කරා යොමු කිරීම පිළිබඳවද සම්පූර්ණ වගකීම මොහු සතුය.රාත්‍රි ඉගැන්විම් වලින් පසු දරුවන් ට සිදුවන අනතුරු හා ළමා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා එම දරුවා නිවස කරා යොමු කිරීමට කෙනෙක් පත් කරයි.. මේ නිසාම මැතිව් පාසලේ සිසුන් අතර පුදුමාකාර ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගෙන ඇත. මෙය හඳුන්වා දි ඇත්තේ “විශ්වාසිය ගමනක්” ලෙසය..කෙසේ වෙතත් දරුවන් වෙනුවෙන් මේ ගෙන ඇති පියවර නම් සැබැවින්ම යහපත්ය..

matthew-1

Share this post with your friends!