කලාවෙන් මුලාවේ හෙළු පින්තූර 19ක වගතුග…බලලම ඉන්නකෝ…..

මෙය සැබැවින්ම මිනිසුන් 19දෙනෙකුගේ එකතුවකින් යුක්තව සිදුකරන කලාත්මක මුලාවේ හෙලීමක් කිව්වොත් නිවැරදියි.ඇත්තටම මෙය දෝෂාරෝපණය කිරිමක් නොව මොවුන්ගේ හැකියාවන් අගය කිරීමක් කිව්වොත් නිවැරදියි.මෙය අග්‍රගණ්‍ය කලා රංගනයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට පුළුවන්………..

cmaster1

cmaster2

cmaster3

cmaster4

cmaster5

cmaster6

cmaster7

cmaster8

cmaster9

cmaster10

cmaster11

cmaster12

cmaster13

cmaster14

cmaster15

cmaster16

cmaster17

cmaster18

cmaster19

Share this post with your friends!