ඕනෑවට වඩා ජයග්‍රහණය සමරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේ ලැජ්ජ වෙන්න සිදු වුණු ඒ මොහොත….

පාපන්දු ක්‍රීඩාවකදි තමයි මේ සිදුවීම සිදුවුනේ!තායි ගෝල් රකින්නෙකුට ඉතාමත් ලැජ්ජා සහගත සිදුවීමකට මුහුණ දීමට සිදුවුනා.මෙය වැරදි පහරක් සඳහා ලැබුණු දඬුවමක්.මේ වැරදි පහර දීම නිසා අවසානයේ සිදුවුයේ නොසිතු දෙයක්.බලන්නකෝ ඕනෑවට වඩා ජයග්‍රහණය සමරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේ ලැජ්ජ වෙන්න සිදු වුනා.එය විස්තර කිරීමට වඩා හොඳයි ඔබම නරඹන එක…මේවා ක්‍රීඩකයිනට හොඳ පාඩම්…

Share this post with your friends!