ඔබ හිතන් ඉන්න බැOකොක් වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි! බලන්න මේ වෙනසට ඔබ කැමැතිද කියලා…..

බැංකොක් වල මාවත් වෙළෙන්දන්ගේ සල්පිල් ළඟදීම වැසීමට හෝ අතුරුදහන් වීමටයි යන්නේ….ප්‍රධාන පාරවල් වල ඇති මෙවැනි මාවත් සල්පිල් නැති කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ එරට රජය විසින්…ආහාර හා ඇඳුම් කඩපිල් තමයි මෙහෙම වැහෙන්න යන්නේ…බැංකොක් කියන්නේ සංචාරක පරාදීසයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ..මෙයින් දැඩි බලපෑමක් වන බව නම් සහතිකයි..මෙම සල්පිල් නිසා පදික වේදිකා අවහිර වීම නිසා මේ තීරණය ගත්තා යැයි ඔවුන් කියයි..කෙසේ වුවත් සුළු මුදලකට හොඳ ආහාර වේලක රස බැලීමේ හැකියාව මේ නිසා අහිමිව යන බව නම් නිසැකයි..
https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage4500054f87ac39-927e-4f1f-9f55-de7413009cd1

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage450007a559c21c-68a2-496d-a382-3e6a0626c2df

Share this post with your friends!