ඔබ මෙය සෑම විටම පානය කරනවා වෙන්නට පුළුවන්..නමුත් මෙයින් ඔබ රෝහල් ගත වීමේ ප්‍රවණතාවත් වැඩි බව සිහියේ තබා ගත යුතුයි.

කෝපි කෝප්පයක් බීමට වේලාවක් සොයා ගැනිමට අපහසු ඔබ නිතරන ශක්තිජනක පානයන් වලට යොමු වීමට වැඩි ඉඩ කඩක් දැක්වීමට පුළුවන්..මෙයින් ඔබට පහසුවෙන් දිනය ගෙවා ගැනීමට හැකි වුවත් මේවා නිතර පානය කිරීම තුලින් ඔබව රෝහල් ගත කිරීමට පවා සිදුවීමට පුළුවන්..වයස අවුරුදු 50ක් තරම් වන මිනිසෙකු දිනයක කාල පරිච්ඡේද තුනකදි ශක්ති ජනක පානයන් පානය කිරීම නිසා උග්‍ර හෙපටයිටිස් රෝගයකට ගොදුරු වි තිබෙනවා..ඔහුට මීට පෙර අක්මා අබාධ හෝ වෙනත් රෝග වලට ප්‍රතිකාර ලබා තිබුනේ නෑ නමුත් මෙම තත්වය නිසා ඔහුට මේ වන විට අක්මා පරික්ෂන වලින් හෙලි කරගෙන් ඇත්තේ හෙපටයිටිස් සි යන තත්වය පවතින බවයි..මෙයට හේතු පාදක වි තිබෙන්නේ එම ශක්ති ජනක පානයන්…

energy-drink-1

energy-drink-2

energy-drink-3

energy-drink-4

Share this post with your friends!