ඔබේ සහකරුත් වංචා කරන්න නැඹුරු වෙන රැකියා 10න් එකක් හෝ කරන කෙනෙක්ද? කියවලා බලන්න……

අප කවුරුත් මූලාවේ රැවටීමට අකමැති අයනේ…එවැනි සබඳතාවයක් පවා අප හෙලා දකිනවා විතරක් නෙවෙයි…එවැනි මිනිසුන්ගෙන් ඈත්වි සිටිමටත් අප කැමතියි. ඔබ පෙමින් බැඳි සිටින ඔබේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය ඔබව මුලාවේ හෙලන බව ඔබට හැඟුනොත් ඔබට එය කෙතරම් මානසික අසහනයක් වෙයිද?. වික්ටෝරියා මිලන්ගේ දින දෙන වෙබ් අඩවියක බොහෝ තරුණ තරුණියන් රහස් සම්බන්ධතා අපේක්ෂා කරනවා..මෙය වෘත්තීමය වශයෙන් ද බෙදා වෙන්කර ඇති අතර වැඩි පුර මුලාවේ හෙලන හෝ මුලාවන්ට රැවටි ඇති ඒ වෘත්තීන් නම් මෙසේය..

cheating-2

1.ආර්ථිකමය වෘත්තින් වල යෙදෙන්නන් (බැංකු සේවකයින්,තැරැව්කරුවන් සහ අනෙකුත් අය )

2.ගුවන්සර වෘත්තිකයින් ( ගුවන් නියමුවන්, ගුවන් සේවකයින්,සහ අනෙකුත් අය )

3.සෞඛ්‍යය ආරක්ෂාව (වෛද්‍යවරු, හෙදියන්,හෙද සහායකයින් ඇතුළු අනෙක් අයා

4.ව්‍යාපාරික වෘත්තිකයින් (ප්‍රධාන විධායක නිළධාරීන්,කළමනාකරුවන්,ලේකම්වරුන් ඇතුළු අනෙක් අයා

5.ක්‍රීඩා වෘත්තිකයින් (මළල ක්‍රීඩකයින්,පුහුණු කරුවන්,ක්‍රීඩා නියෝජිතයින් ඇතුළු අනෙක් අය )

6.කළා ශිල්පීන් (සංගීත වේදින්, නිරූපන ශිල්පීන්, නළු නිළියන්, ඡායාරූප ශිල්පීන් ඇතුළු අනෙක් අය )

7.රාත්‍රී සමාජ ශාලා ජීවිත (නාට්‍යාංගනාවන්, ඩිජේ සංගීත වේදීන්,සේවකයින් ඇතුළු අනෙක් අය )

8.සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍ර වෘත්තිකයින් ( ජන මාධ්‍ය වේදීන්,සන්නිවේදකයින් ඇතුළු අනෙක් අය )

9.නීතිමය වෘත්තිකයින් (නිතීඟවරු,ලේකම්වරු නඩු පවරන්නන්,විනිසුරුවරුන් ඇතුළු අනෙක් අය )

10.වෙනත් වෘත්තිකයින්

cheating

Share this post with your friends!