ඔබේ විවාහය රැකගන්න මෙන්න මේ දෙයට පුළුවන්..ඒ මොකක්ද කියලා කියවලම බලන්නකෝ…….

විවාහය කියන්නේ බැඳිමක්..එය ආරක්ෂා කරගැනීම යුවළක් සතු වගකීමක්..ඒත් මේ වගකීම නිසි ලෙස ඉෂ්ඨ කිරීමට අපහසු යුවළවල් අප අතර නැතුවා නොවේ.හැරි බෙන්සන් යන මානව සබඳතා විශේෂඟයා පවසන අන්දමට බොහෝ යුවළවල් තම සහකාරිය හෝ සහකරුවාගේ සිතුම් පැතුම් නිසි ලෙස හඳුනා නොගැනීම සබඳතා බිඳ වැටීමට ඉවහල් වී තිබෙනවා.නමුත් එදා සිට පැවති පැරණි කියමනක් පිළිපැඳීම මගින් ඔබේ විවාහය රැකගත හැකි බවද හැරි පවසනවා.එය අන් කිසිවක් නොව “ප්‍රීතිමත් බිරිඳ = ප්‍රීතිමත් ජිවිතය යන්නයි.මෙය ඔහු පවසන්නේ ඔහුගේම ජීවන අත්දැකීම් පාදක කරගනිමින්..බෙන්සන් හා ඔහුගේ බිරිය කේට් බොහෝ අසීරු කාලයන්ට මුහුණ පා අවසානයේ දික්කසාදය තෙක් පැමිණි යුවළක්..ඉතින් කැඩි බිඳි ගිය පවුලක් යළි එකතු කිරීමට බිරිඳගේ සතුට මහත් පිටුවහලක් වන බව හැරි අවබෝධ කරගත්තා..දරුවන්ද තම මව සතුටු වන විට සතුටු වීම සමාන්‍ය කාරණයක්..බිරිඳගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ සොයා බලන හොඳ ස්වාමි පුරුෂයෙක් වීම තුලම ඔබේ විවාහය ආරක්ෂිත බව විශ්වාසයෙන් සහතික කල හැකි බව හැරි බෙන්සන් තම ජිවිතය තුලින්ම ඔප්පු කර තිබෙනවා..

Kate Benson pictured with her husband Harry at their home in Devon. Shot for Femail.  ©ALISTAIR HEAP +44(0)7967638858 Credit all Photographes: Alistair Heap

Kate Benson pictured with her husband Harry at their home in Devon.
Shot for Femail.
©ALISTAIR HEAP +44(0)7967638858
Credit all Photographes: Alistair Heap

Share this post with your friends!