ඔන්ලයින් සබඳතා වලට කාලය කළමණාකරගන්න විදි 6ක් ඔබට පැවසීමට යන්නේ…..

1.ඔබට ගැලපෙනම කෙනා දින දීම සඳහා තෝරා ගන්න.
අන්තර්ජාලය තුල නොයෙක් ආකාරයේ වාරණ යොදා ගෙන හෝ ඔබට අවශ්‍ය, පෙනුමට සරිලන, ඔබ අවට වාසය කරන කෙනෙක් සොයා ගැනීමෙන් ඔබට නිසි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගා ගත හැකිය.

2.වුවමනාවට වඩා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට නොයන්න.
ඔබව නොයෙක් ආකාරයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එම පුද්ගලයා හෝ සහකාරිය උත්සාහා කරනවානම් ඔබ එයම පසු පස හඹා යෑම වැලැක්විය යුතුය.

3.සිතා බලා කටයුතු කිරීමට කාලය ගෙන අඩුවෙන් කාලය වැය කරන්න..
කාලය වැය කර ඔබ තෝරා ගැනීමට සිතා සිටින සහකරුවා පිළිබඳ සොයා බලන්න….එය නිසි ලෙස සිදු කිරීම තුලින් අනවශ්‍ය හා නොගැලපෙන සබඳතා සඳහා වැය වන කාලය අඩුවේ.

4. ඔබේ තොරතුරු සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා තුල නිවැරදිව අන්තර්ගත කරන්න…
නිවැරදිව හා පැහැදිලිව කාලය වැය කර ඔබේ තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම තුලින් එය ඔබ සොයන සහකරුවා හෝ සහාකාරිය සොයා ගැනීමට ඉවහල් වේ.

5.තොරතුරු සන්නිවේදනය නිසි ලෙස සිදු කරන්න…
ඔබට ලැබෙන කෙටි පණිවිඩ හුවමාරුවේදි හොඳින් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂනය වන ආකාරයට එය සිදු කරන්න…

6.දුරකථන සම්බන්ධතා හරහා ඔබේ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට උත්සාහා කරන්න.
කෙටි පණිවිඩ වලින්ම තොරතුරු සම්ප්‍රේෂනට කල් ගත කිරීමට වඩා දුරකථන සංවාද වලට යොමු වීමෙන් සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට උත්සාහා දරන්න.

Share this post with your friends!