ඔන්ලයින් ආදර සබදතා වලදි ඔබ ඇසිය නොයුතු ප්‍රශ්නය තමයි මේ……..

ඔන්ලයින් ඩේටින්ග් කියන්නේ දැන් බොහොම ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක්නේ…..තරුණ මහළු බේදයකින් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හා ඇප්ස් භාවිතා කොට මිනිසුන් ඔන්ලයින් ඩේටින්ග් හි යෙදෙනවා.ඉතින් මේ විදියට ඉතා සිඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන ඔන්ලයින් ඩේටින්ග් වලින් සොයා ගත් සමීක්ෂණ වලට අනුව ඔන්ලයින් ඩේටින්ග් වලදි අහන්න අවශ්‍ය නොවන කාරණාවක් තියෙනවා.ඒ තමයි ඔයා ජීවත් වෙන්න මොනවාද කරන්නේ කියන එක..එය සෑමදෙනාම අසන ප්‍රශ්නයක් නිසාත් එවැනි දෑ සදාචරාත්මක නොවන ඇසිමක් වන බවත් සමික්ෂන වලදි අනාවරණය වුනා.

bad mood girl

Share this post with your friends!