ඔන්න භූතයෙක් කැමරාවට හසු වෙලා….කියවලම බලන්නකෝ….

කොලරාඩෝ කියන හෝටලයේදී තමයි මෙම ඡායාරූපය රැගෙන තිබෙන්නේ!ද ශයිනින්ග් කියන ප්‍රසිද්ධ නවකතාවටත් මුල් වෙලා තියෙන්නේ මෙම හෝටලයමයි.ඉතින් මෙමම් හෝටලයේ භූතයින් ඉන්න බවට සාක්ෂි තියෙන ඡයාරූප පෙළක් තමයි පහත මෙලෙස දිග හැරි තිබෙන්නේ….එකක තරුණ ගැහැණු දරුවෙක් පඬිපෙළ බැස එන අයුරුත් අනිකෙහි තරප්පු පෙළේ මිනිසෙක් දුරකථයක් අතැතිව සිටින අයුරුත් සටහන් වුනා.ඔබත් නරඹාම බලන්නකෝ..

ghost-stanley-hotel-1

ghost-stanley-hotel-2

ghost-stanley-hotel-3

Share this post with your friends!