ඔන්න ඕකයි මිනිස්සුන්ගේ තත්වෙනුයි තරාතිරමෙනුයි ඒ මිනිස්සු ගැන අවතක්සේරු කරන්න එපා කියන්නේ!!!!!!

ඔයා විශාල සාප්පුවක හිමිකරුවෙක් හෝ ආයතන නිළධාරියෙකු ලෙස වැඩ රාජකාරීන් හි නිරත වන විට එතරම් හොඳින් හැඳ පැළඳ නැති වයසක මිනිසෙකු පැමිණියහොත් ඔබගේ ප්‍රතිචාරය කෙබඳු වෙයිද? බොහෝ විට ඔබ ඔහුව නොසලකා හරින්නට පුළුවන්…එක්තරා විශාල යතුරු පැඳි තිබෙන වෙළඳසැලකට මහළු මිනිසෙකු පැමිණියා.මෙම වෙළඳසැල පීහිටියේ තායිලන්තයේ…නිකම් සෙරෙප්පු දෙකක් දමාගෙන ඉතා සරල ඇඳුමකින් තමයි මොහු වෙළඳසැලට පැමිණියේ….ඒ නිසා වෙළඳසැල් නිළධාරීන් මොහුව ගණන් ගත්තේ නෑ!ඒත් ඉතින් මේ වයසක මනුස්සයත් මෙයාලගේ හැසිරීම ගණන් ගත්තේ නෑ.ඔහු රවුමක් දෙකක් ගිහින් ඔහු ආසම මෝටර් පැඳිය ළඟ නතර වුනා..සිද්ධිය ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්නකෝ!

old-man

old-man-2

old-man-4

old-man-5

old-man-6-1068x401

old-man-buying-harley-davidson-1

old-man-buying-harley-davidson-2

Share this post with your friends!