එයාලා ගෙදරින් යද්දි ගෝප්‍රරෝ එක ගෙදරින් තියලා ගිහින් තියෙන්නේ…ඒක නිසාම වේලාවට ගියා.

සමහරක් මිනිසුන්ට තමන්ගේ සුරතලාවත් දාලා ගියාම පුංචි දුකක් වගේ දෙයක් ඇති වෙනවා.ඒත් ඉතින් අපි මෙහෙම දාලා යන සුරතලුන් අපි ගියාට පස්සේ ගෙදර ඉඳගෙන මොනවා කරනවාද කියලා අපිට දැනගන්න ඉස්සර වගේ ලතැවෙන්න වුවමනා නෑ..මොකද දැන් තාක්ෂණය දියුණුයිනේ..මොකද ගෙදර ගෝප්‍රරෝ කැමරාවක් හයි කරලා යන්න දැන් පුළුවන් කම තියෙන නිසා සත්තු විතරක් නෙවෙයි අපි නැති අතරේ ගෙදර අය යාළුවෝ මොනවද කරන්නේ කියලා දැන් අපිට දැන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ සුරතලාට ගෝප්‍රෝ කැමරාවක් හයි කරල ගියා නම් මොනවද වෙන්නේ කියලා තමන්ටම දැන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.හරියටම මේ දැන් පෙන්වන විඩීයෝවේ තියෙනවා වගේ.

Share this post with your friends!