එක වගේ දෙන්නෙක් අහම්බෙන් මුණ ගැසුනාම වෙන දේ බලන්නකෝ…..

ඔබ වැනිම හැඩ රුව ඇති අයෙක් ඔබට මිට පෙර මුණ ගැසි තිබෙනවාද?ඇත්තෙන්ම ඒ වගේ දේවල් සිද්ධවෙන්නේ හරිම කලාතුරකින්..ඒ වුනාට ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනාම නිතැතින්ම තැති ගැනීමක් සිතේ හට ගැන්ම සමාන්‍ය දෙයක්.වෙළඳ සාප්පූ සංකීර්ණයකදී තමා වැනීම තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් මෙම ගැහැණු ළමයා දූටුවා.ඉතින් මේ 17හැවිරිදි ගැහැණු ළමයා මේ තමා වගේම හැඩහුරුකම් තියෙන ගැහැණු ළමයා සමඟ ඡායාරූපයක් ගෙන එය ට්විටර් හි පළ කරා.මෙය ඉන් පසු සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ගින්නක් මෙන් පැතිර ගොස් තිබෙනවා.ඉන් පසු තවත් ඇය ඇයට එවැනිම එනම් ඇය වන් තවත් ඇය වැනි අයගේ ඡායාරූප එවා තිබුනා..බලලම ඉන්නකෝ….

doppelgangers-meet-in-real-life-3-586fc13a81f4b__700

doppelgangers-meet-in-real-life-6-586fc14200514__700

doppelgangers-meet-in-real-life-3-586fc13a81f4b__700

doppelgangers-meet-in-real-life-6-586fc14200514__700

doppelgangers-meet-in-real-life-8-586fc147bc6ea__700

doppelgangers-meet-in-real-life-9-586fc14ab1d42__700

doppelgangers-meet-in-real-life-11-586fc14f45f41__700

doppelgangers-meet-in-real-life-12-586fc151aca82__700

doppelgangers-meet-in-real-life-14-586fc156d540d__700

doppelgangers-meet-in-real-life-16-586fc15b9e008__700

doppelgangers-meet-in-real-life-17-586fc15ed6082__700

doppelgangers-meet-in-real-life-18-586fc436caf05__700 (1)

doppelgangers-meet-in-real-life-18-586fc436caf05__700 (2)

doppelgangers-meet-in-real-life-18-586fc436caf05__700

doppelgangers-meet-in-real-life-18-58735ce4569fe__700

doppelgangers-meet-in-real-life-30-58734e8786acd__700

doppelgangers-meet-in-real-life-31-58734f999802a__700

doppelgangers-meet-in-real-life-34-587356c092e64__700 (1)

doppelgangers-meet-in-real-life-34-587356c092e64__700

doppelgangers-meet-in-real-life-36-58735f8c6a8cb__700

doppelgangers-meet-in-real-life-38-5873654614665__700

doppelgangers-meet-in-real-life-39-5873670eae39f__700

doppelgangers-meet-in-real-life-41-58736b0458f45__700

doppelgangers-meet-in-real-life-44-587372d660b6d__700

Share this post with your friends!