එක්තරා රයිනෝ වර්ගයක අවසාන පිරිමි රයිනෝ තමයි මේ ඉන්නේ..

තාක්ෂණය නිසා මේ ලෝකේ හිතාගන්න බැරි තරමට වෙනස් වෙලා කිව්වොත් එක තමයි ඇත්තම කාරණය..අපි මිනිසුන් මුණ ගැසිලා අපේ ජීවිතය බෙදා ගන්න..ලෝකය සංචාරය කරනු වෙනුවට අපි කරන්නේ අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට කොටු වෙච්ච ජීවිතයක් ගත කරන එක..මේ ඉන්නේ දැනට ලෝකයේ ඉන්න සුදු පැහැති එක්තරා රයිනෝ විශේෂයක අවසාන පිරිමි රයිනෝ කිව්වොත් නිවැරදියි.ඒ වගේම මෙයා තනිකඩයෙක්..ඇත්තටම මේ ලෝකය කොච්චර විස්මිත ලෝකයක්ද නේද?

Share this post with your friends!