එකම වගේ පේන මේ ජනප්‍රිය උදවිය ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ…….ඇත්තමයි…..

කථාවටත් කියනවානේ එක වගේ හත්දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා…මේ වගේ පින්තූර දැක්කට පස්සේ නම් ඒ කථාව බොරුවක් වෙන්න බෑ කියන එක ඔප්පු වෙනවා…ඒ වගේම තමයි මේ එක වගේ ඉන්න හත්දෙනා අපේ නෑයෝ වෙන්නේ නෑ..හැබැයි පෙනුමෙන් එකම වගේ තමයි දිස්වෙන්නේ!මේ හුවා දක්වන ලැයිස්තුවේ ඉන්නේ ලොව සිටින ජනප්‍රිය ඒත් එක වගේ දිස්වන පුද්ගලයින්..සමහර විට ඔබට මෙය දුටු විට සිතෙන්නට පුළුවන් මෙය සැකසු එකක් කියලා..ඒත් විශ්වාස කරන්න මේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි…ඔබම නරඹන්නකෝ…ඔබටම වැටහේවි..මම මේ කියන දේ……

first-image-_820

page

page1

page-3

page4

page-4

page-5

page-6

page-7

page-8

page-9

page-10

page-12

page-13

page101

Share this post with your friends!