උසෙන් බෝල්ට් ගේ දුක්බර අවසානය…. ලොවක් බලන් සිටින මොහොතේ අසරණ වුණු වීරයා….

මේ අපි කියන්න යන්නේ ලොව වේගවත්ම මිනිස ලෙස විරුදාවලි ලබා සිටි උසේන් බෝල්ට් ගැනයි. ඔහු ලෝක ශූරතා මළල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ 100 දිවීමේදීද තුන්වෙනි ස්ථානය ලබාගත්තා කියලා අපි ඔබට කිව්වා. මේ කියන්න යන්නේ ඔහුගේ දුක්බර අවසානය ගැනයි. ඔහු තම ජීවිතයේ අවසාන තරගය ලෙසට සහය දිවීම තරගයට සහභාගි වුනා. අවසානය ලබාගත් බෝල්ට් දිනුම් කණුව පෙනෙන මානයේ කකුලේ ආබාධයකට ලක්වුනා. බිම ඇදවැටුණු ඔහු දෙස මුලු ලොවක් ඇඩු කදුලින් බලා සිට්යේ මේ කලක් ලොව වේගවත්ම මිනිසා නොවේද යන්න සිතමින්. ජීවිතයේ ජය පරාජය දෙකම පොදුයි යන්න මින් අපිට තේරුනා. මෙතනින් වීඩියෝව බලන්න.

Share this post with your friends!