ඉබ්බෙකුගේ පිටේ යන සම ‘හරක්’

ඔස්ට්‍රේලියානු වෙරළක කෑස්බෑවෙකුගේ පිට උඩ සර්ෆින් වල යෙදුනු මෙම මිනිසුන් දෙදෙනාව නීතියේ දෝෂා දර්ශනයට ලක්ව තිබෙනවා.බීයර කෑන් අතේ තබාගත් මිනිසුන් දෙදෙනෙකුගේ මෙම අනුවණ ක්‍රියාව ඔබට මෙම පින්තූර නැරඹිමෙන් පසු අනාවරණය කරගත් හැකි වේවි. මෙය හෙලා දකිමින් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ගින්නක් මෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව සත්‍යයක් මෙන්ම මෙය හෙලා දැකීමද තරයේ සිදුව තිබෙනවා.ඔස්ට්‍රේලියානු ආර්.සි.පි.සි.ඒ ආයතනයට අනුව මේ නම් සැබෑම අනුවණයින් බව ද මෙය තරයේ හෙලා දකින සත්ව හිංසාවක් බවද වැඩි දුරටත් පවසා තිබුනා.

tortise-1

tortise-2

tortise-3

Share this post with your friends!