ඉන්ස්ටර්ග්රෑම් හි දත්ත සොරා ගැනීමේ දක්ෂකයෙකුට ඩොලර් 10,000ක් දීලා…….හැබැයි මෙහි හිමිකරුගේ වයස කියද කියලා ඔබම පොඩ්ඩක් බලන්න.

ඉන්ස්ටර්ග්රෑම් හි සිදුවු විශාල වැරැද්දක් සොයා ගැනීම හා එළිදරව් කරගැනීමෙන් අවුරුදු 10ක් වයසැති දරුවෙකු ඩොලර් 10,000ක් සොයා ගත් බව මෑතකදි ෆේස්බුක් හි අනාවරණය වුවා. මීට පෙර මෙවැනි සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වලින් වැඩිම මුදලක් දිනා ඇත්තේ ජැනි නැමැති නිවැරදි දේ සඳහා දත්ත සොරාගන්නා වයස අවුරුදු 13ති කෙනෙකි.ෆොර්බ්ස් තොරතුරු වලට අනුව මෙම නුවණැති සිසුවා ඉන්ස්ට්රග්රෑම් හි පලවන අනවශ්ය පීන්තූර වලින් සිදුවන වැරැද්දක් දැක එය තමා යු-ටියුබ් වෙබ් අඩවි වල දත්ත අස්ථාන කරන අයුරු පිලිබඳ දැනගත් දැනුම භාවිතා කර එම ඡායාරූප එම ජාලයෙන් අයින් කරනු ලැබුවා.මෙම සිසුවා පවසන පරිදි ඔහුට ජස්ටින් බීබර් ගේ ගිනුම පවා අයින් කල හැක.ඔහුගේ සිහිනය අන්තර්ජාල ආරක්ෂක මධ්යස්ථානය හා එක්ව කටයුතු කිරීමටයි.මේ වන විට මෙවැනි නිවැරදි දේට පමනක් දත්ත සොරා ගන්නවුන් 800කට ඩොලර් මිලියන 4.3 ලෝකය පුරා සමාජ ජාලා වලින් තෑගි ලබා දී ඇත.

Share this post with your friends!